Mitä on AT?

Alexander-tekniikka on käytännön menetelmä, jolla voi parantaa oman kehonsa käyttöä. Kehon käytöllä tarkoitan kaikkea sitä, mitä ihminen tekee itsellään: seisoo, kävelee, puhuu, laulaa, ui, hengittää jne. Kun vartalon kokonaiskoordinaatiota parannetaan, paranee myös kaikki se, mitä vartalo tekee. Koordinaation kohentuminen mahdollistaa myös sen, että tärkeät elintoiminnot kuten hengittäminen ja ruuansulatus, voivat tapahtua luonnollisemmin ja tehokkaammin.

Alexander-tekniikassa vartaloa ja sen liikkeitä ajatellaan kokonaisuutena, eikä erillisinä yksittäisinä asioina.  Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että kaikessa tekemisessä etusijalla on niskan, pään, ja selän edullinen suhde toisiinsa. Jos tämä suhde on epätasapainossa, niin kehossa on silloin paljon ylimääräistä jännitystä ja kaikkeen liikkumiseen tarvitaan paljon energiaa. Kun niskan, pään, ja selän suhde on tasapainossa,  koko keho pääsee vapautumaan ja liikkuminen kevenee. Koska vartalo on kokoajan liikkeessä, pitää tämän suhteen olla dynaaminen. Tämän takia puhutaankin oikeasta suhteesta tai koordinaatiosta, eikä oikeasta asennosta.

Alexander-tekniikka on sekä uuden oppimista, että oppimista pois haitallisista tavoista. Se ei ole hoitomuoto eikä terapia, vaikka se edistääkin terveyttä. Suurimpana erona erilaisiin hoitoihin tai terapioihin on se, että oppilaalla on vastuu itsestään ja omasta kehityksestään. Opettaja voi suuresti auttaa oppilasta, mutta hän ei voi tehdä kaikkea oppilaan puolesta. Alexander-tekniikassa on kaksi ”työkalua”,  joita käytetään kehon koordinaation parantamiseen. Ne ovat opettajan kädet ja oppilaan ajatus. Opettaja ohjaa hienovaraisesti oppilasta käsillään siten, että hän saa käsityksen erilaisesta kehon käytöstä. Oppilas taas voi tietoisesti ajattelemalla olla reagoimatta vanhojen tottumustensa mukaisesti ja ohjata omaa vartaloansa vapautumaan. Pääajatus on se, että mieli ohjaa kehoa. Muuttamalla ajattelua tai mielikuvaa, myös kehon käyttö muuttuu. Eli Alexander-tekniikka onkin itse asiassa ajattelun harjoittamista!