Arkistot kuukauden mukaan: maaliskuu 2017

Alexander-tekniikka apuna urheilusuorituksessa

Laadukas kehonkäyttö on kustannustehokasta. Tehdään vain tarvittava, eikä yhtään enempää. Yksinkertaista, mutta ei helppoa saavuttaa. Voiman ja kestävyyden lisääminen eri muodoissa on keskeinen osa harjoittelua eri urheilulajeissa. Tekniikkavirheitäkin pyritään monesti korjaamaan kehittämällä lisää voimaa heikkona pidettyihin lihaksiin tai lisäämällä jotain tekemistä (tiukempi tuki keskivartalossa tms.). Työn lisääminen lisää helposti myös turhaa ja suorituksen kannalta haitallista lihasjännitystä. Miten olla rento, mutta silti saada kaikki teho irti kropasta? Tekemällä vähemmän turhaa työtä ja antamalla kehon automaattisten toimintojen hoitaa ne toiminnot, joihin ne ovat kehittyneet. Vähentämällä turhaa työtä kehon kannatuksesta, tasapainon korjaamisesta ja hengityksestä, saa enemmän potentiaalia käyttöön itse suoritukseen. Alexander-tekniikka keskittyy juuri tähän turhan työn vähentämiseen.

Kehonkäytön laatuun vaikuttaa oleellisesti pään, niskan ja selän välinen dynaaminen tasapaino. Tämä häiriintyy helposti ylimääräisestä lihasjännityksestä, vääränlaisesta liikkeen tekemisestä ja stressistä. Alexander-tekniikka on menetelmä tämän dynaamisen koordinaation parantamiseen. Tekniikka perustuu ennen kaikkea ylimääräisen työn ja tekemisen vähentämiseen niskassa ja selässä. Tällä saavutetaan kokonaisvaltainen kehonkäytön paraneminen. Urheilusuorituksessa suorat hyödyt parantuneesta kehonkäytöstä tulevat esiin vapaampana ja rennompana lähtötilana sekä ylimääräisen työn vähenemisenä itse suorituksen aikana.

Mahdollisimman vapaa mutta energinen lähtötila on ideaali fyysiselle suoritukselle. Suurin osa ihmisistä käyttää paljon ylimääräistä lihastyötä jo pelkästään pystyssä pysymiseen. Totunnainen tapa kantaa ja tukea itseämme on läsnä kaikessa tekemisessä; arkiaskareista vaativiin fyysisiin suorituksiin. Tätä tapaa on vaikea muuttaa yhtäkkiä urheilusuoritukseen valmistautuessa. Totunnaisen tavan kantaa itseämme pitää muuttua kaikessa tekemisessämme, jotta muutos olisi myös läsnä vaativassa fyysisessä suorituksessa. Tehokkaalle kehonkäytölle on parasta, jos pystyssä pysyminen tapahtuu mahdollisimman paljon automaattisen tukimekanismin kautta. Silloin emme käytä ja jännitä isompia pinnallisia lihaksia turhaan pystyasennon ylläpitämiseksi. Alexander-tekniikan avulla voimme oppia pois tästä ylimääräisestä työstä ja antaa kehon tukimekanismin tehdä työ. Tällöin isot lihakset voivat olla rennot, mutta pidentyneet aktiivisen tukimekanismin ansioista. Tämä antaa parhaan alkuasetelman fyysiselle tekemiselle.

Kaikkeen tekemiseen liittyy aina paljon opittuja tapoja, joista jotkut ovat täysin turhia ja epäedullisia suorituksen kannalta. Turhat lihasjännitykset kertyvät ennen kaikkea selkään ja niskaan. Alexander-tekniikan avulla oppii tunnistamaan ne ja vähentämään niitä suorituksen aikana.  Tekniikka antaa työkalut harjoittelun ja suorituksen tutkimiseen uudelta kannalta. Se ei tuo valmista ratkaisua, että miten tietyssä lajissa pitäisi suoritus tehdä, koska tekninen ja fyysinen vaatimus ja osaaminen riippuvat kustakin lajista. Alexander-tekniikan opettajan avulla urheilija saa kokemuksen erilaisesta kevyemmästä kehonkäytöstä ja oppii työkalut kehonkäytön kehittämiseen. Näiden soveltaminen omaan suoritukseen ja harjoitteluun jää kuitenkin aina urheilijan omalle vastuulle.

 

– Jyri Lamminmäki

 

Lisätietoa: Kehon kannatus ja pää-niska-selkä koordinaatio lyhyesti

”In summary, the head/neck reflexes exert a central control over the muscular system, organizing the stretch reflex system to support the body against gravity. The head/neck reflexes work perfectly in most four-footed animals, whose head balance cannot be disturbed because the head is cantilevered and pulled downward by the force of gravity. In upright humans, the head is balanced much more delicately on top of the vertical spine, so that head balance and upright posture can be much more easily disrupted by various forms of pulling down. When this happens, the only way to reestablish the organizing head/trunk relationship is to restore the antagonistic stretch system so that the neck and trunk can regain elastic support, the spine can lengthen, and the head can properly counterbalance on the spine. This creates the conditions for the central reflexes of the head and trunk to operate,organizing the stretch reflex system as a whole to automatically support the body against gravity in preparation for movement in space.” from Neurodynamics: The Art of Mindfulness in Action by Theodore Dimon.